Udbytte af mindfulness

Hvad får man ud af at bruge mindfulness og meditation generelt i sin hverdag? Man får sænket baseline anspændthedsniveauet i sit nervesystem. Man etablerer et lavere niveau af stress i sit system.