mindfulness på arbejdspladsen

Mindfulness på arbejdspladsen. Med udgangspunkt i MBSR konceptet tilrettelægger jeg i samarbejde med jeres virksomhed eller institution et træningsprogram i mindfulness for de personalegrupper, I ønsker gennemgår træningen.

Vi vil i fællesskab afklare, hvordan mindfulness kan bidrage med for eksempel stressreduktion og bedre trivsel hos jer, og hvordan det understøtte jeres mål i forhold til udviklingen af arbejdsmiljø, medarbejdere og organisation. Vi taler om hvordan mindfulness i det hele taget spiller sammen med de værdier der guider kulturen og aktiviteterne hos jer.

I kan forvente at de medarbejdere der gennemfører et kursus, individuelt vil stå bedre rustede i forhold til at håndtere stress. Det gælder både i akutte situationer med spidsbelastning, og i form af bedre robusthed overfor stress på den lange bane.

Det klassiske MBSR kursus er som udgangspunkt ikke designet til afholdelse i organisatorisk kontekst. Det er i udgangspunktet et kursus rettet mod at hjælpe den enkelte deltager individuelt og i privat sammenhæng. Forudsætningerne for kurset er således på centrale punkter ændret væsentligt, når det afholdes i en organisation. Derfor er det, set fra mit perspektiv, en rigtig god ide at gøre sig klart hvilke mellemregninger der skal være på plads, inden et kursus i mindfulness afholdt i organisationen har de bedste forudsætninger for både at blive en god og udbytterig oplevelse for deltagerne, og samtidig understøtte organisationens mål, og derved være en fornuftig investering.

Når der afholdes et mindfulness kursus i en organisation, er det, set fra mit perspektiv, nødvendigt at tænke de ændrede forudsætninger for kurset ind i den måde kurset leveres på. Der er både etiske og praktiske aspekter der skal tænkes igennem, og der skal ofte lægges et lidt andet fokus i undervisningen, end det der gælder på det klassiske MBSR kursus.

Det er væsentligt at ledelsen har et realistisk sæt af forventninger til udbyttet af et kursus i mindfulness i organisationen. Selvom kurset som udgangspunkt er designet til at være en individuel intervention leveret i gruppeformat, så bliver afholdelse af et kursus internt i en organisation uundgåeligt i et vist omfang en organisatorisk intervention. For at kunne forvente et godt resultat af et internt kursus, kan det være fornuftigt at vælge en udbyder der har solid faglighed på plads, både indenfor organisation og mindfulness.

Et velgennemført kursus i mindfulness i en virksomhed kan bibringe virksomheden en række positive effekter, som rækker ud over den enkelte deltagers udbytte. Fra evalueringer af kurser jeg har gennemført, ser vi for eksempel oplevelse af bedre relationer mellem de som har taget kurset sammen. Med andre ord, teambuilding. Der synes desuden at være en vis øgning af tilfredshed med jobbet i det hele taget.

Et kursus i mindfulness kan være et konstruktivt og spændende tilbud en virksomhed kan give sine medarbejdere. I en cost benefit analyse, hvor alene reduktion af stress tages i betragtning, tænker jeg det kan være en af de mest fornuftige enkeltstående investeringer en virksomhed kan foretage i forhold til kompetenceudvikling hos sine medarbejdere.

Mindfulness forløb på arbejdspladser afholdes i hele Danmark.

Pris

Tilbud udarbejdes efter aftale.

Kontakt

Kontakt mig venligst for aftale om videre forløb.

Send mail til flowpraksis@gmail.dk for kontakt.