hvad er mindfulness?

Mindfulness meditation er en måde at træne din opmærksomhed med det formål at opnå ro, klarhed og mere nærvær i dagligdagen. I kurset fokuseres på at leve på en mere bevidst og nærværende måde, hvor du bliver bedre til at forebygge stress og bekymring og bedre til at nyde hverdagens øjeblikke og acceptere din livssituation, som den er.

Du kan se et kursus i mindfulness, som en effektiv måde at tilegne dig en håndfuld redskaber, som både på den korte og den lange bane kan være en stor hjælp til at reducere dit stressniveau og generelt gøre dig mere robust over for stress og depression. For personer som har haft et forløb med depression eller angst, er mindfulness redskaberne en måde at forebygge tilbagefald til de tilstande.

Selvom dit udgangspunkt ikke er stress, angst eller depression, eller andre problematiske tilstande, så kan mindfulness give dig noget værdifuldt i dit liv. Det at have en mindfulness praksis i ens liv, kan ses som en form for mentaltræning, som hen over tid udvikler ens koncentrationsevne, kreativitet og selvindsigt. Desuden viser forskningen at der sker et generelt løft af immunsystemet.

Meditationerne i mindfulness har rødder i buddhismen og har fået en vestlig form, hvor de præsenteres uden religiøsitet. I meditationerne træner vi forskellige metoder til at opretholde vedvarende opmærksomhed fra øjeblik til øjeblik. Undervejs i træningen bliver du mere bevidst om dine egne automatiske reaktioner og vil lettere kunne bryde negative tankemønstre. Det intensiverede nærvær giver dig bedre kontakt med dine sanser, og sætter dig i stand til at iagttage egne tanker og følelser uden at dømme eller blive opslugt af dem. Dette resulterer ofte i en oplevelse af øget kontrol, velvære og mulighed for at vælge, hvordan du kan handle mere bevidst og hensigtsmæssigt. Herved bliver du bedre til at passe på dig selv og bevare din energi.

Mindfulness blev udviklet for omtrent 35 år siden af Jon Kabat-Zinn på Center for Mindfulness, University of Massachusetts Medical School. Det er videnskabeligt veldokumenteret, at kursister, som gennemfører programmet, oplever vedvarende reduktion i forskellige kropslige og psykiske symptomer. Der opnås forbedret evne til at slappe af, bedre humør, mindre ængstelse og nervøsitet, reduktion af kroniske smerter og større evne til at håndtere smerter som ikke går væk, mere energi og entusiasme i livet, øget selvværd og en evne til mere effektivt at håndtere stress både i et kortere og længere tidsperspektiv.

Et kursus i mindfulness indeholder i sig selv ingen religiøse eller spirituelle over- og undertoner. Det er helt op til en selv, om man ønsker at flette mindfulness træningen sammen med de spirituelle eller religiøse værdier man eventuelt selv har.